ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 

To γραφείο μας διακρίνεται για μία σειρά από πλεονεκτήματα, που θα καθοδηγήσουν τον πελάτη στην πιο σωστή επιλογή.

  • Επαγγελματισμός
  • Αξιοπιστία
  • Προσωπική επαφή

 

 

Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση είτε πρόκειται για μεγάλη εταιρεία και παρέχουμε επίβλεψη, έλεγχο και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας, σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές του υποχρεώσεις.
 

  • Τήρηση - Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών
  • Ασφαλιστικές ενημερότητες
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Αναγγελίες ΟΑΕΔ και επιθεώρηση εργασιών
  • Διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ