ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ !

Με  άριστες γνώσεις οικονομικών, μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουμε υποθέσεις κάθε είδους για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις.


Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και παρέχουμε άριστες υπηρεσίες στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε νομικής μορφής, ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

 

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για ιδιώτες και φυσικά / νομικά πρόσωπα καλύπτοντας κάθε απλή και σύνθετη ανάγκη.
 

ΙΔΙΩΤΕΣ


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ...

 Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9

 Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης,  ανάλωσης κεφαλαίου

 Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών

 Μισθωτήρια συμβόλαια

 Υποβολή αίτησης οικογενειακού επιδόματος  Α21

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΑ / ΝΟΜΙΚΑ
 

 Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης τόσο της έδρας όσο και τυχόν υποκαταστημάτων

 Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά βάσει της Ισχύουσας Νομοθεσίας

 Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α..

 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών & προμηθευτών

 Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου

 Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών

 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών

 Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

 Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών σε αγρότες

 Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 Προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακούς Νόμους σε συνεργασία με συνεργάτη

 

 

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 

 Μισθοδοσία για επαγγελματίες  και εταιρίες

 Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες προσωπικού

 Πίνακες προσωπικού

 Συμβάσεις εργασίας

 Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων

 Εκπροσώπηση σε θέματα – προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας

 

 

 

 

 

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οποιαδήποτε απορία σας!

Το γραφείο μας είναι, πάντα, στη διάθεσή σας, μέσα από τις δυναμικές υπηρεσίες που προσφέρει, βοηθώντας, έτσι, την απόδοση της επιχείρησής σας.